Keskturu sisekorra reeglid


 • Turvatöötajal on õigus mitte lubada ilma näomaskita klienti turu siseruumidesse (alates 12. eluaastast) või maskita klient turu siseturult välja juhatada, kui maski kandmine on nõutud.
 • Turule sisenemisel palume desinfitseerida käsi ning hoida teiste külastajatega ohutut (2 meetrit) distantsi.
 • Lemmiklooma omanik peab vastutama oma looma eest.
 • Palume kinni pidada kaupluste ja paviljonide ustel märgitud kaupluse külastajate piirarvust.
 • Palume hoida turu sisustus terve ja puhtana.

Keskturul ei ole lubatud:

 • Alkoholi tarbimine väljaspool alkoholiga kauplevaid kohvikuid, restorane.
 • Suitsetamine (v.a selleks ettenähtud kohad).
 • Turul viibivate külastajate häirimine.
 • Kerjamine turul ja selle lähiümbruses.
 • Sisustuse ja dekoratsioonide rikkumine ja lõhkumine.

Turvatöötajal on õigus: 

 • Korrarikkujad turult välja suunata ning vajadusel anda üle politseile.
 • Keelata turul viibimine isikutel, kes häirivad teisi külastajaid või ohustavad nende turvalisust, sh ilmsete joobetunnustega isikutel.
 • Kontrollida ja nõuda klientidelt ning kauplejatelt turu sisekorra eeskirja täitmist
 • Ajutiselt sulgeda kõrvalsissepääsud turu administratsiooni korraldusel

Palume taotleda Keskturu juhtkonna kirjalik luba:

 • Turul mistahes reklaamide levitamiseks või paigaldamiseks.
 • Turul viibivate inimeste küsitlemiseks-intervjueerimiseks.
 •  Turul ürituse korraldamiseks.
 •  Turul kaupade müügitegevuseks.

Kirjaliku loa taotlemiseks saatke e-mail aadressile admin@keskturg.ee

Palume Keskturu sisekorra rikkumistest teada anda turu administratsiooni või turvaruumi.

Mõistvale suhtumisele lootes,

 

Keskturg

Interesting reading

Free delivery

Easy returns

Pay by installments